Obowiązek tajemnicy

Obowiązek zachowania tajemnicy

Tajemnica państwowa jest to informacja niejawna określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów. Tak więc pracownik ochrony jest obarczony odpowiedzialnością związaną z informacjami które posiada bądź może posiadać.
Natomiast tajemnica służbowa jest również tajemnicą niejawną aczkolwiek nie jest już to tajemnica państwowa. Jest ona uzyskana w związku z czynnościami służbowymi lub wykonywaniem prac, której nieuprawnione ujawnienie również może zagrozić interesom państwa bądź interes publiczny, lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.
Więc pracownik ochrony musi brać pod uwagę, że jeśli zostanie dopuszczony do takiej tajemnicy państwowej bądź służbowej to musi za wszelką cenę jej przestrzegać. Jest to jego obowiązkiem.

Treść obowiązku

Treść tego obowiązku została wyrażona w art. 100 Kodeksu pracy. Dyspozycja tego przepisu wskazuje na konieczność zachowania dwóch rodzajów tajemnicy. Pierwsza z nich dotyczy tych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Drugi rodzaj tajemnicy, którą musi zachować pracownik określona ma być w odrębnych przepisach.

By | 2016-08-29T06:10:45+00:00 2 września, 2015|Tags: , , , , , |

About the Author:

Anonim
Od zawsze pasjonat sztuk walki, sędzia międzynarodowy z ramienia Polskiej Federacji Sztuk Walki i WKN. Prywatnie: ojciec dwóch pięknych córek i przystojnego młodzieńca, kochający mąż. Pasje: żyłka detektywistyczna, muzyka, piłka ręczna, kickboxing, bieganie.