Obowiązek tajemnicy

Tajemnica państwowa jest to informacja niejawna określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów. Tak więc pracownik ochrony jest obarczony odpowiedzialnością związaną z informacjami które posiada bądź może posiadać.

By | 2016-08-29T06:10:45+00:00 2 września, 2015|Tags: , , , , , |