Loading...
Ochrona fizyczna 2018-05-23T07:36:36+00:00

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna to także szczególna forma ochrony indywidualnej osób. Obejmuje szereg działań prewencyjnych, które mają zapobiegać kradzieżom, dewastacjom, włamaniom mienia Klienta.

Ochrona mienia – usługa ochroniarska polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia usługobiorcy
wikipedia.org

Zapewniamy bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie obiektu. Pracownicy muszą być zaznajomieni wcześniej z newralgicznymi punktami i zorientowani na zagrożenia. Mimo najbardziej starannego wyszkolenia, obowiązek poinformowania nas leży po stronie klienta. My jednocześnie będziemy informować przełożonych o dostrzeżonych nieprawidłowościach na terenie obiektu.

Kontrola ruchu osobowego

 • sprawdzanie dokumentów
 • informujemy o ewentualnych miejscach otrzymania przepustek
 • ewentualne przeprowadzenie rewizji osobistej (posiadamy odpowiednie uprawnienia i dokonujemy jej jedynie zgodnie z zasadami)
 • ewentualna wyrywkowa kontrola osób wchodzących pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów, alkoholu, itd.
 • kontrola osób opuszczających w celu sprawdzenia czy posiadają przedmioty pochodzące z kradzieży albo innego przestępstwa
 • taktowne ale stanowcze zatrzymanie osób pod wpływem środków odurzających
 • każdorazowo pouczamy osobę o celu kontroli

Kontrola ruchu materiałowego

 • kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu
 • kontrola przepustek
 • sprawdzanie towaru opuszczającego teren pod kątem dokumentacji
 • sprawdzenie osoby wjeżdżającej na teren zakładu pod względem uprawnienia
 • odnotowujemy czas, ilość towaru i rodzaj opuszczającego obiekt

Zapewnienie funkcjonowania obiektu

 • dokonujemy działań prewencyjnych
 • kontrola pod względem niebezpiecznych przedmiotów
 • sprawdzamy obiekt pobieżnie pod kątem niebezpiecznych miejsc, np. iskrzące przewody
 • pomagamy w kontakcie ze fachowcami od kontroli specjalistycznych np. straż, kontrola BHP, elektryk od wysokich napięć