Loading...
Monitoring 2018-05-28T04:48:09+00:00

Monitorowanie (ang. monitoring) to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy, przy pomocy kamery, wideorejestratora lub innych urządzeń wyposażonych w obiektyw.

Monitoring systemu alarmowego to inaczej stała kontrola stanu naszego bezpieczeństwa. Nadajnik połączony z centralą systemu alarmowego przesyła na stacje monitorowania informacje odnośnie istotnych operacji wykonanych w naszym systemie alarmowym. Wiemy kiedy system się załączył albo kiedy został uruchomiony pilot antynapadowy. Opcjonalnie na życzenie klienta mogą być monitorowane inne sygnały takie jak uzbrojenie / rozbrojenie systemu alarmowego, awaria zasilania, sabotaż systemu.

W żaden sposób nie ingeruje to w prywatność właściciela monitorowanej nieruchomości, natomiast umożliwia mu przekazanie informacji, czy podczas jego nieobecności coś działo się w jego domu, np. uaktywnił się czujnik zalania lub ktoś rozbroił alarm.

W systemach bezpieczeństwa stosujemy trzy rodzaje monitoringu:

  • monitoring z nadzorem – nasza ekipa osobiście, albo elektronicznie nadzoruje obserwowany obiekt
  • bez nadzoru – materiał obserwacyjny jest zapisywany w sposób elektroniczny
  • monitoring mieszany – obiekt jest nadzorowany ale również zapisywany i gromadzony
Zadzwoń i zapytaj nas