Loading...
Usługi detektywistyczne 2018-05-23T07:36:36+00:00

Detektyw

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy pomoc zespołu doświadczonych specjalistów – prywatnych detektywów. Powierzone nam zadania realizujemy w oparciu o najwyższe standardy i ponosimy za nie odpowiedzialność. Działamy skutecznie, dyskretnie i zgodnie z prawem. Informujemy na bieżąco o postępach naszych działań.

Zakres naszych usług

detektyw przy pracy
 • Kontrobserwacja – obserwacja Zleceniodawcy w celu sprawdenia czy nie jest on obserwowany przez osoby trzecie
 • Sprawy rozwodowe – wykazanie zdrady, obserwacja, dokumentacja, dostarczanie dowodów 
 • Ukrycie Zleceniodawcy – np. celem zabezpieczenia jego bezpieczeństwa przed sprawą sądową
 • Poszukiwanie majątku dłużników
 • Sprawdzenie samochodu przez detektywa w celu wykrycia urządzeń GPS
 • Zweryfikujemy wiarygodność nowopoznanych partnerów życiowych
 • Testy na zdradę
 • Ustalenie miejsca pobytu
 • Zbieranie materiałów dowodowych w sprawach karnych;
 • Ustalenie dochodów współmałżonka
 • Mobbing i molestowanie w pracy
 • Poszukiwanie świadków
 • Kontrola miejsc w których mogą znajdować się podsłuchy i kamery
 • Wywiad środowiskowy
 • Sprawdzimy uczciwość i lojalność partnera biznesowego
 • Zweryfikujemy uczciwość i lojalność pracownika
 • Ustalimy miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika
 • Zbieranie materiałów dowodowych w sprawach karnych
 • Porwania dla okupu lub innych celów, negocjacje oraz uwolnienie osoby
 • Porwania rodzicielskie, wskazanie miejsca pobytu dziecka
 • Ochrona przed inwigilacją